Že od ustanovitve leta 1995, skrbimo in aktivno
delujemo na različnih področjih osebnega,
kulturnega in gospodarskega sodelovanja
med deželo Bavarsko in Slovenijo.

ZANIMA ME VEČ

Kdo smo?

UPRAVNI ODBOR

 • Prof. Dr. Michaela Fuchs, Predsednica
 • Prof.Dr.-Ing. Peter Zimmermann, Predsednik kuratorija
 • Mag. Daniel Blejc, Podpredsednik
 • Dr. Hans Mayer, Zakladnik
 • Dr. Anton Jurgetz, Odbor za gospodarstvo
 • Hermann Kovač, Odbor za gospodarstvo
 • GK mag. Jožef Keček, častni Predsednik
 • Maja Ravnak
 • Mag. Ziga Avsec

Poslanstvo

Že od ustanovitve leta 1995 skrbimo in aktivno delujemo na različnih področjih osebnega, kulturnega in gospodarskega sodelovanja med deželo Bavarsko in Slovenijo.

Zgodovina

 • BSG je bil ustanovljen 20. Julija 1995 v Münchnu kot neprofitno združenje.
 • Ustanovitveni motiv je bil želja po poglobitvi odnosov med svobodno deželo Bavarsko in Slovenijo, vzdrževanje in vspodbujanje socialnih, kulturnih, ter gospodarskih stikov.
 • Da bi postavljene cilje tudi res dosegli, smo ustanovili različne odbore.

Kaj nam to pomeni in kaj si želimo?

 • Spodbujati in voditi dialog med ljudmi, kulturnimi ustanovami, organizacijami in podjetji
 • Obveščati in vspostavljati kontakte ter medsebojna srečanja
 • Vspostavljati in graditi kulturne in gospodarske mostove
 • V dialogu „iz prakse za prakso“ povezati panoge preko meja

Kako dosegamo zastavljene cilje?

 • Skupne kulturne in gospodarske prireditve in poslovni dogodki
 • Spodbujanje in podpora pri ustanavljanju mestnih partnerstev
 • Sodelovanje s Generalnim konzulatom Republike Slovenije v Münchnu
 • Povezovanje s političnimi, javnimi in gospodarskimi organizacijami na Bavarskem in v Sloveniji
 • Vzpostavitev “platforme” za srečanja in izmenjavo izkušenj

Tradicija in prihodnost nas obvezujeta!

 • Ohraniti in razširiti tradicionalno dobre odnose med deželo Bavarsko in Republiko Slovenijo
 • Podpora gospodarskim stikom
 • Podpora ljudem, še posebej mladim generacijam - nuditi možnost in priložnost – pridobiti znanje in poklice usmerjeni v prihodnost
 • Ohranjanje kulturne izmenjave in promocija kulturnih ustanov

Regija, kot življenjski prostor, obvezuje!

Naš prispevek:

 • Za sodobno Regijo v skupnem evropskem prostoru ob dobrem poznavanju zgodovine in kulture narodov
 • Za ustrezno ravnovesje in skladnost med potrebami gospodatstva na eni in zagotavljanjem in spoštovanja življenjskih kvalitet na drugi strani
 • Za razumno rabo naravnih virov ob uporabi sodobnih tehnologij

Galerija

Poslanstvo

Že od ustanovitve leta 1995 skrbimo in aktivno delujemo na različnih področjih osebnega, kulturnega in gospodarskega sodelovanja med deželo Bavarsko in Slovenijo.

Zgodovina

 • BSG je bil ustanovljen 20. Julija 1995 v Münchnu kot neprofitno združenje
 • Ustanovitveni motiv je bil želja po poglobitvi odnosov med svobodno deželo Bavarsko in Slovenijo, vzdrževanje in vspodbujanje socialnih, kulturnih, ter gospodarskih stikov.
 • Da bi postavljene cilje tudi res dosegli, smo ustanovili različne odbore.

Kaj nam to pomeni in kaj si želimo?

 • Spodbujati in voditi dialog med ljudmi, kulturnimi ustanovami, organizacijami in podjetji
 • Obveščati in vspostavljati kontakte ter medsebojna srečanja
 • Vspostavljati in graditi kulturne in gospodarske mostove
 • V dialogu „iz prakse za prakso“ povezati panoge preko meja

Kako dosegamo zastavljene cilje?

 • Skupne kulturne in gospodarske prireditve in poslovni dogodki
 • Spodbujanje in podpora pri ustanavljanju mestnih partnerstev
 • Sodelovanje s Generalnim konzulatom Republike Slovenije v Münchnu
 • Povezovanje s političnimi, javnimi in gospodarskimi organizacijami na Bavarskem in v Sloveniji
 • Vzpostavitev “platforme” za srečanja in izmenjavo izkušenj

Tradicija in prihodnost nas obvezujeta!

 • Ohraniti in razširiti tradicionalno dobre odnose med deželo Bavarsko in Republiko Slovenijo
 • Podpora gospodarskim stikom
 • Podpora ljudem, še posebej mladim generacijam - nuditi možnost in priložnost – pridobiti znanje in poklice usmerjeni v prihodnost
 • Ohranjanje kulturne izmenjave in promocija kulturnih ustanov

Regija, kot življenjski prostor, obvezuje!

 • Naš prispevek:
 • Za sodobno Regijo v skupnem evropskem prostoru ob dobrem poznavanju zgodovine in kulture narodov
 • Za ustrezno ravnovesje in skladnost med potrebami gospodatstva na eni in zagotavljanjem in spoštovanja življenjskih kvalitet na drugi strani
 • Za razumno rabo naravnih virov ob uporabi sodobnih tehnologij

Aktualno

Kontakt

 • Bayerisch-Slowenische Gesellschaft e.V.
 • Lindwurmstr. 14
  D-80337 München
  Tel.: (+49) 89 543-9819, (+49) 89 543-9481

 • T:01 83 17 55 6
 • M:info@mail.si
Izpolni PRIJAVNICO

Beitrittserklärung

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zur Bayerisch-Slowenischen Gesellschaft e.V.

Jahres-Mitgliedsbeitrag
(bitte entsprechendes ankreuzen)

 • Einzelperson (30,00€)
 • Familien; Vereine, nicht kommerzielle Organisationen (40,00€)
 • Unternehmen, unabhängig von Rechtsform und Zahl der Mitarbeiter (250,00€)
 • Studenten, Rentner ab 65 Jahren (15,00€)

Der ermäßigte Mitgliedsbeitrag für Studenten und Rentner wird auf Antrag gewährt.

Bitte zahlen Sie den Jahres-Mitgliedsbeitrag auf unser Konto ein:

Bayerisch-Slowenische Gesellschaft e.V.
Stadtsparkasse - München Kto. Nr. 1000113355 – BLZ 701 500 00
IBAN DE 7015 0000 1000 1133 55 BIC SSKMDEMM